nanomax

Płyn do czyszczenia grilli Nanomax®

44,00 

Profesjonalny płyn do gruntownego, skutecznego czyszczenia grilli, wnętrz piekarników i kominków. Łatwy w użyciu, rozpuszcza i usuwa tłuszcz, resztki potraw i spieczone zabrudzenia. Środek i bardzo silnym działaniu.
Przechowywanie: w temperaturze pokojowej.
Sposób użycia: przed użyciem wstrząsnąć. Stosować rękawice ochronne. Stosować zawsze na zimnych powierzchniach. Nanieść niewielką ilość za pomocą myjki/gąbki na czyszczoną powierzchnię, rozprowadzić, pozostawić na ok. 1-2 minut, następnie zetrzeć i dokładnie spłukać wodą.
Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne – mniej niż 5%, fosfoniany – mniej niż 5%, wodorotlenek sodu 5% lub więcej, ale mniej niż 15%, wodorotlenek potasu – mniej niż 5%.
Uwagi: powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pod zamknięciem. Ni wdychać pary/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu i twarzy. W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą lub włosami: natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wnieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zaleca się wykonanie próby preparatu w mało widocznym miejscu.
Pojemność: 1 l

35 w magazynie

SKU: 204120
24h